Senest opdateret d. 21.01.2022

Persondata

BioCosmediq ApS har forpligtet sig til at respektere og beskytte dit privatliv. Vores mål er at levere klar information om, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og beskytter dine personoplysninger.

Vi indhenter kun personoplysninger i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente personoplysninger, hvis det er relevant for din aktivitet hos BioCosmediq ApS.

Ved behandling af dine personoplysninger overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Nedenstående privatlivspolitik (sammen med vores cookiepolitik) beskriver, hvordan vi kan indsamle, bruge, gemme og behandle dine personlige oplysninger.

Den dataansvarlige på biocosmediq.dk er:

Biocosmediq ApS
Skodsborg Strandvej 279
2942 Skodsborg
CVR nr.: 41068620
Email: admin@holistiskhud.dk

Oplysninger vi indsamler

Når du anvender vores hjemmeside, kan vi indsamle forskellige personoplysninger. Under alle omstændigheder er vi forpligtet til at sikre, at de personoplysninger, som vi behandler, er passende til nedenstående formål.

BioCosmediq ApS behandler dine personoplysninger, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Tilmelder dig nyhedsbrevet
 • Sender os en besked på e-mail, sms, Facebook, Instagram og Google

A. Når du interagerer med vores hjemmeside

Vi kan indsamle og behandle følgende oplysninger:

Kontaktoplysninger, oplysninger indsamlet når du besøger vores hjemmeside.

Vi anvender ovenstående oplysninger til følgende formål:

 • Så du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve og modtage information, nyheder og tilbud om vores produkter
 • Så vi kan levere, opdatere, vedligeholde, forbedre og beskytte vores hjemmeside, virksomhed og tjenester
 • Så vi kan levere relevant hjemmesideindhold og onlineannoncer
 • For at undgå misbrug, kriminalitet og svindel

Det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er:

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke (når du tilmelder dig vores nyhedsbrev) eller baseret på vores legitime interesser.

B. Når du kontakter os

Vi kan indsamle og behandle følgende oplysninger:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, korrespondancehistorik, ordreoplysninger, forsendelsesadresse, betalingsoplysninger, ID-dokumentation

Vi anvender ovenstående oplysninger til følgende formål:

 • Så du kan kontakte os og kommunikere med os
 • Så vi kan administrere alle dine forespørgsler
 • Så vi kan bekræfte din identitet, når du anmoder om yderligere oplysninger baseret på dine rettigheder

Det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er:

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for kontrakten mellem dig og os og er baseret på vores legitime interesser.

Vi skal behandle oplysningerne med henblik på vores legitime interesser eller interesserne for en tredjepart, som vi videregiver oplysningerne til.

*Ovennævnte interesser skal modregnes i dine interesser. Betingelserne for “legitime interesser” vil ikke blive opfyldt, hvis behandlingen er uberettiget på grund af dens præjudicielle indvirkning på dine rettigheder og frihedsrettigheder eller legitime interesser.

BioCosmediq ApS’s legitime interesser behøver ikke at stemme overens med individets, for at betingelsen kan opfyldes. Men hvis der er en alvorlig uoverensstemmelse mellem konkurrerende interesser, vil dine legitime interesser altid komme først.

Cookies

Vi bruger cookies, når du besøger vores websted. Cookies er datafiler, der kan indeholde små mængder information og lagres på din enhed (computer, smartphone osv.), når du første gang besøger en hjemmeside. De kan aktiveres/deaktiveres via dine browserindstillinger eller via vores cookieindstillinger. For mere information, se vores cookiepolitik.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos siteground.com, som fungerer som vores databehandler. Alle personoplysninger som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i sitegrounds.com’s datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandler og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandler behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandler.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandler, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en konto, og så længe det er nødvendigt for at overholde vores juridiske/lovmæssige forpligtelser, løse tvister, forhindre svindel og misbrug eller håndhæve vores vilkår og betingelser.

Når vi ikke længere har brug for at opbevare dine personoplysninger, vil de blive slettet eller anonymiseret, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem.

Vi destruerer forsvarligt alle finansielle oplysninger, når vi har brugt dem og ikke længere har brug for dem.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • Ret til at blive informeret: Vores mål er at give så klar besked som muligt om, hvordan vi bruger og behandler dine data. Du vil nemt kunne finde denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred forskellige steder på vores hjemmeside. Du kan anmode om en kopi af denne meddelelse i pdf-format ved at kontakte os
 • Adgangsret: Du har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, vi har om dig. Bemærk, at der er undtagelser fra denne ret. Vi vil muligvis ikke være i stand til at stille alle oplysninger til rådighed for dig, f.eks. hvis dét at gøre oplysningerne tilgængelige for dig ville afsløre personoplysninger om en anden person, hvis vi er retligt forhindret i at videregive sådanne oplysninger, eller hvis din anmodning er åbenbart ubegrundet eller uforholdsmæssig
 • Ret til rettelse: Du har ret til at rette eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger, vi har om dig. Du vil kunne rette/redigere de oplysninger, vi har om dig, i dine kontoindstillinger
 • Ret til at blive glemt: Under visse omstændigheder (dvs. hvis vi ingen juridisk grund har til fortsat at gemme dine oplysninger), kan du bede om, at de oplysninger, vi opbevarer om dig, slettes fra vores optegnelser
 • Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse behandlingen af dine oplysninger
 • Ret til portabilitet: Du har ret til at få de oplysninger, vi har om dig, overført til en anden organisation på en sikker måde. Denne ret gælder kun personoplysninger, som BioCosmediq ApS er i besiddelse af og skal være i besiddelse af i kraft af samtykke eller opfyldelse af en kontrakt, og behandlingen sker automatisk
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling, f.eks. direkte markedsføring. Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved f.eks. at klikke på afmeldingslinket i slutningen af vores nyhedsbreve
 • Ret til at tilbagekalde samtykke: Hvis du har givet BioCosmediq ApS dit samtykke til at behandle dine data, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage
 • Ret til at klage til en tilsynsmyndighed: Hvis BioCosmediq ApS ikke har besvaret din anmodning korrekt, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse admin@holistiskhud.dk.

Ændringer i vores privatlivspolitik

Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik. Vi lægger alle opdateringer ud på denne hjemmeside. Hvis der foretages væsentlige ændringer, kontakter vi dig direkte via e-mail, så du kan gennemgå dem. Gå tilbage med jævne mellemrum for at se eventuelle opdateringer eller ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på biocosmediq.dk er:

Biocosmediq ApS
Skodsborg Strandvej 279
2942 Skodsborg
CVR nr.: 41068620
Email: admin@holistiskhud.dk